Logo

Nowa wersja 1.0.34

Opublikowana została nowa wersja programu OptiBistro 1.0.34 - zapraszamy do działu Pobierz.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 1.0.34:

 Dodano możliwość wystawienia faktury lub paragonu z automatyczna zamianą produktów z zamówienia na przypisaną im usługę.

 Zmieniono sposób prezentacji dokumentów KW i Przelew (-) na liście dokumentów (wyświetlanie kolorem czerwonym ze
   znakiem 
minus)

 Dodano raport w module Raporty Kasowe przedstawiający sprzedaż za wybrany okres z podziałm na faktury i paragony

 Dodano nowe formy płatności - Karta płatnicza i Czek

 W panelu KUCHNIA dodano nowe widoki grupujące potrawy według ilości produktów ze wszystkich zamówień i oraz zestawienie z      uwzględnienem zestawów potraw (np. zestaw obiadowy)

 Dodano mechanizm automatycznej archiwizacji bazy danych

 Zmienino domyślny sposób filtrowania widoku faktur, paragonów, dokumentów rozliczeniowych itp. pozwalający na wyświetlenie        dokumentów z bieżącego dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, roku i według podanego zakresu dat.

 Zmieniona sposób wyboru kontrahenta w panelu Kelner - obecnie istnieje mozliwośc wstawienia kontrahenta poprzez podanie            nazwy lub numeru NIP

 Dodano możliwośc umieszczenia własnego logo na wydrukach faktur

 Poprawiono czytelność w widoku panela Kelner i Kuchnia

 Wprowadzono możliwość aktualizacji programu OptiBistro (na żądanie) bezpośrednio z panela głównego.

Życzymy przyjemnej pracy z nową wersją programu OptiBistro

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza przed pobraniem pliku

Wszystkie pola są wymagane.